Tharlie Noël, yon jenn ki chwazi itilize paj Fesbouk li pou pibliye yon seri zèv ki boure ak imajinasyon

Posted on April 14, 2018, 10:09 pm
6 mins

Tharlie ki gen pou bon non Nathalie NOËL, fèt nan komin kafou yon 3 sektanm nan lane 1989. Li grandi Lamanten 54 e l se twazyèm nan yon fanmi ki gen 4 pitit. Li fè etid klasik li nan « Collège Marie Regine » ak « Lycée Louis Joseph Janvier », de enstitisyon ki retwouve yo nan komin kafou. Pou sa k gen a wè ak etid inivèsitè, Tharlie aprann Jesyon.

Pami anpil lòt jenn, l ap travay pou bay tèt li yon plas nan milye literè ayisyen an, pandan l ap fè yon bon lizay de koulwa nouvèl teknoloji enfòmasyon ak kominikasyon yo ofri. Fesbouk sitou.

Menmjan ak anpil jenn (fanm kou jenn gason) nan jenerasyon li an, Tharlie devlope yon lanmou patikilye pou liv. Li sitou renmen li aleken yo, liv sila yo ki majoritèman pale de istwa damou. Lanmou l pou liv pouse Tharlie fè tèt li obligasyon pou l li de (2) Aleken chak jou. Se konsa li te vin jwenn enspirasyon kote li te ekri pwòp woman pa li, lè li te genyen 14 lane. Volonte ak detèminasyon, se sa k pat manke kote l pou sa k gen a wè ak piblikasyon èv sila a. Men pwòp laj li te vin sèvi l baryè: yon zanmi fanmi an te dekonseye Tharlie pibliye woman sila a, Kòmkwa, kapasite jeni an redui ak laj li. Li te twouve Tharlie twò jenn pou l fè lektè yo vwayaje nan yon Woman.

Si sitiyasyon sa a te met Tharlie nan ti soulye l, sa pat afekte lanmou l genyen pou liv. Okontrè, sa te pouse l li pi plis. E l te koumanse pa entegre kèk estrikti pou l te ka louvri zòn konfò l nan sousi pou l aprann pi plis. Se konsa li t ap al entegre yon asosiyasyon kote anpil lot jèn manifeste menm pasyon ak li. A pati moman sa a li t ap al antre nan yon dinamik itilize paj Fesbouk li pou pibliye kèk istwa ki soti dirèkteman nan imajinasyon l. Sa anpil lòt jenn li t ap kotwaye, t ap fè tou.

Nan lane 2016, Tchalenndj lan te ba li gou pou li rekòmanse ekri toutbon. Se konsa li t ap al pibliye premye istwa li sou paj asosiyasyon an. Istwa ki gen pou tit: *”Douce Vengeance*”. Se pa de felisitasyon Tharlie pat jwenn pou tèks sa a. Se sitou sa ki t ap al ba l angouman ekri lòt tèks ankò. Li te kontinye pibliye sou paj Asosiyasyon an tankou sou paj pèsonel li. Nan menm lane 2016 la, li t ap al pibliye *”CHARMANT DICTATEUR*”. Yon lòt istwa ki makonnen ak premye a.

Chak jou ki pase lektè Tharlie yo ap ogmante, sa ki vin bal plis motivasyon ak plis jèvrin nan zafè ekriti. Nan lane 2017, li pibliye yon twazyèm istwa sou paj li ki se : *”SEULEMENT TOI”*… Istwa Tharlie yo trete de divès sijè, tankou : lanmou, ak reyalite peyi Dayiti. Yon seri istwa ki toujou asezonnen ak ti moso fiksyon ki pèmèt ll chame lektè yo pi plis chak jou.

Tèks Tharlie pwodui yo pa kite anpil jenn endiferan. Kòmantè anba piblikasyon l yo; sila ki ap ekri l pou felisite l, se de pami anpil bagay ki temwanye sa.

A tout moun ki konseye l pibliye zèv li yo nan fòma liv pase pou l ap kontinye bliye yo sou Fesbouk sèlman; ak sila yo tou ki enterese li tèks li yo, Tharlie ap fè yo konnen li nan wout pou soti yon SAGA k ap gen pou tit: *RAP* (RÉUSSITE AMOUR PERSEVERANCE). Yon piblikasyon ki ap gen ladan l 3 premye istwa li te pibliye yo.

Rèv Tharlie pou 10 lane k ap vini yo, se wè liv li pibliye nan kat (4) lang (Franse, panyòl, angle ak kreyòl) pou pi piti. Yon fason pou l ka kominike ak plis moun posib. Li wè tèt li tankou yon ekriven angaje ki gen anpil matirite malgre. Yon ekriven ki enspire l de reyalite sosyal peyi Dayiti pou tradui sa k nan nanm li.

Tharlie se youn pami anpil jenn talan ki merite ankadreman nan sosyete a. Pou sa, nou envite w suiv li sou: Fesbouk sou non *Tharlie*; Instagram sou non *tharlie* ak twitè nan *@tharlie*. Ajan li, ki se Katuska MONTILUS, jwanyab nan nimewo sa a: +509 3686 28 36.

 

Ivluck A YACINTHE (Ivy)
yacintheivlucka45@gmail.com

Commentaires

comments

Mag Haiti est un média en ligne, basé essentiellement sur la culture haïtienne et orientée vers les communautés haïtiennes (diaspora). Nous diffusons quotidiennement des informations vérifiées sur la culture, la politique, la mode, la musique, la science, la technologie... Nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux les plus populaires Facebook, Twitter, Youtube, Instagram et WhatsApp... Vous pouvez nous joindre par email info@maghaiti.net

Leave a Reply

  • (not be published)